XXVII. Dostálovy dny
urgentní medicíny


TÉMA PROGRAMU COVID-19 (jak dále), traumata, popáleniny, urgentní příjmy, medicína katastrof, varia; samostatné bloky budou mít k dispozici sekce mladých lékařů a NLZP


Termín konání

12. - 14. října
2021

Místo konání

Clarion Congress Hotel Ostrava, Zkrácená 2703, 700 30 Ostrava

Pořadatel

Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP s podporou Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR

Organizační zajištění

SANOPHARM CZ s.r.o., Martinovská 257/111, 708 00 Ostrava-Plesná

Vzdělávací akce je pořádána v souladu se Stavovským předpisem č. 16 ČLK v rámci celoživotního vzdělávání lékařů a registrována Českou asociací sester. Účastníci obdrží certifikáty - potvrzení o účasti.

Při organizaci akce se řídíme aktuálními hygienickými nařízeními Ministerstva zdravotnictví ČR (dostupnými na adrese covid.gov.cz). V současné době tato nařízení mimo jiné stanovují nošení povinné ochrany dýchacích cest během akce a prokázání bezinfekčnosti účastníků jedním z následujících způsobů:
  • doložením negativního RT-PCR testu starého nejvýše 7 dní,
  • doložením negativního POC (tzv. antigenního) testu starého nejvýše 72 hodin,
  • absolvováním samotestu na místě s negativním výsledkem,
  • doložením prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
  • potvrzením o aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Bez doložení bezinfekčnosti nebude nikdo na jakýkoliv program vpuštěn.

Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
na Dostálových dnech v Ostravě jsme se naposledy setkali již před třemi lety. Tehdy jsme slavili hned čtyři výročí najednou a při zakončení kongresu jsme Vás zvali na vybočující, jednodenní Dostálův den v rámci kongresu EUSEM v roce 2019. Dnes, po roce a půl života s pandemií, připadají oslavy, konference konané v reálném světě i vzpomínky na úspěšný evropský kongres v Praze jako starodávný vesmír, zcela překrytý současnou každodenní existencí ve virtuálním prostředí.

Přesto opět pokoušíme osud a zveme Vás opět do podzimní Ostravy (stejně jako vloni, ale letos to už vyjít musí!). Věříme, že se nám všem společně podaří navázat na tradici plných konferenčních sálů a živých diskuzí během přestávek – ty ani sebesofistikovanější online platforma nemůže nahradit. Program připravujeme od jara a doufáme, že se nám společně podaří zase o něco posunout laťku výš.

Budeme se na Vás moc těšit – toto letos opravdu není fráze.

MUDr. Jana Šeblová, Ph.D.

Vědecký sekretář Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP


Vážené kolegyně, vážení kolegové,
uplynul přesně rok od chvíle, kdy jsme – naplněni opatrným optimismem – chystali nejen text pozvánky, ale především akci samu. Není proto dost dobře možné vyhnout se silným pocitům déja_vu. Z epidemiologického hlediska je situace velmi podobná té loňské, konání kongresu v říjnu se na sklonku června zdá být stejně daleko, jako před rokem.

Jak nakonec přípravy loňských Dostálových dnů nedobrovolně skončily, víme dobře. Nicméně lidé, věnující se urgentní medicíně a podobným oborům, jsou zvyklí nevzdávat se, ale stále hledat další řešení a pokoušet se dosáhnout cíle znovu a znovu. Proto letošní rok opět plánujeme klasické prezenční Dostálovy Dny. Úterní den před kongresem je vyhrazen pro doprovodné aktivity (setkání pracovních skupin a podobně), středa a čtvrtek již tradičně zaplní hlavní program v sekcích. Rámcový program sekcí se neliší od loňského, bude zde téma COVID-19, tentokrát ale s prospektivním zaměřením, další bloky zaplní traumata, popáleniny, problematika urgentních příjmů, medicína katastrof. Svůj samostatný blok budou mít k dispozici NLZP a mladí lékaři a samozřejmě bude dán prostor v sekci varia.

Na rozdíl od loňského roku, kdy pro nedostatek času nebylo možno uspořádat akci alternativním způsobem, letos je souběžně připravována i tzv. „hybridní“ varianta pro případ, že by epidemiologická situace nedovolila uspořádat kongres klasickou prezenční formou.

Ať už proběhnou letošní Dostálovy dny v jakékoliv podobě, jménem vědeckého i organizačního výboru doufáme, že si pro tradiční „Dostálky“ vyhradíte čas a moc se těšíme na viděnou v Ostravě.

MUDr. Roman Gřegoř, MBA

Předseda Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP


   SANOPHARM CZ s.r.o.

Zajištujeme pořádání odborných seminářů, sympozií, konferencí a kongresů především v oblasti zdravotnictví.

 

  Sdílejte
  Mapa
  Rychlý kontakt
  SANOPHARM CZ s.r.o.

+420 775 578 478

www.sanopharm.cz