XXIV. Dostálovy dny urgentní medicíny, 10. – 12. října 2017, Clarion Congress Hotel Ostrava

Úvodní strana   Mapa webu   Napište   Tisk stránky

 

Úvodní slovo

Opět po roce si všechny zájemce o problematiku urgentní medicíny dovoluji jménem výboru odborné společnosti pozvat do Ostravy na tradiční národní konferenci Dostálovy dny, letos již dvacáté čtvrté.

Některá témata jsme v programu ponechali, jiná jsou možná poněkud netradiční vzhledem k představě o náplni urgentní medicíny, avšak vycházejí z každodenní praxe, která na nás klade stále vyšší (a tematicky širší) nároky.

Blok připravený Sekcí nelékařských zdravotnických pracovníků naší společnosti se bude konat již potřetí, v programu nebudou chybět setkání pracovních skupin a sekcí a podařilo se znovu zařadit i zatím nejúspěšnější workshop, který se konal v roce 2013: vedení překotného porodu a ošetření novorozence.

Příjem abstrakt končí stejně jako vloni o něco dříve – letos je uzávěrka v polovině prázdnin. Zapište si, prosím, toto datum červeně do svých diářů, ať mezi odlety a odjezdy do prázdninových destinací nezapomenete poslat výsledky své celoroční práce na poli medicíny či vědy a přispět do náplně odborného programu.

Stejně jako v minulých letech jsou srdečně zváni studenti lékařských fakult a pro ně je účast na kongresu bezplatná – doufáme, že alespoň některým z nich tento nelehký, ale zajímavý a náročný obor učaruje a budeme se s nimi setkávat nejprve v roli školitelů a poté jako s kolegy.

MUDr. Jana Šeblová, Ph.D.
Předsedkyně Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP, z.s.


Také v roce 2017 jste srdečně zváni na Dostálovy dny urgentní medicíny. I letos je nabídka témat natolik široká, že umožní prezentovat jakoukoliv zajímavou problematiku.

Účast v roce 2016 se přiblížila nejúspěšnějším ročníkům z přelomu tisíciletí, konaným ještě v krásném prostředí údolí Moravice a hotelu Belária. Budeme rádi, když ta letošní bude stejná nebo ještě větší.

MUDr. Milan Ticháček
Předseda kongresu

 
  © 2018 SANOPHARM CZ s.r.o. XXIII. Dostálovy dny urgentní medicíny Úvodní strana   Nahoru