XXV. Dostálovy dny urgentní medicíny, 23. – 25. října 2018, Clarion Congress Hotel Ostrava

Úvodní strana   Mapa webu   Napište   Tisk stránky

 

Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
srdečně vás zveme do Ostravy v tradičním podzimním termínu, letos jsme se však rozhodli pro několik změn ve formátu konference. Zčásti souvisejí s výročími, kterých je letos opravdu hodně (a to k nim nepočítáme sto let od vzniku republiky). Uplynulo 30 let od založení odborné společnosti, tehdy ještě jako Sekce pro přednemocniční neodkladnou péči Společnosti anesteziologie a resuscitace, s níž byly počátky oboru svázány.

Letošní Dostálovy dny mají pořadové číslo 25 – již čtvrt století se scházíme v Moravskoslezském kraji a několik dní se věnujeme novinkám v našem oboru a odborným diskuzím během přednášek i mimo ně.

Dvacet let je v České republice urgentní medicína samostatným oborem, zprvu ve dvoustupňovém systému postgraduálního vzdělávání byla nástavbovým oborem, v posledních letech se podařilo přesvědčit ministerské úředníky i kolegy z ostatních odborností o tom, že obor má široký klinický záběr a že je potřebný (což dokazují zejména počty pacientů, kteří segmentem urgentní péče prošli), a urgentní medicína se stala základním oborem. S tím souvisí i průnik na akademickou půdu, neboť postgraduální výuku zajišťují lékařské fakulty; doufejme, že se časem dostane povinně i do pregraduální výuky studentů.

A dvacet let vychází i časopis Urgentní medicína, jediný český odborný časopis věnovaný neodkladné péči jak přednemocniční, tak nemocniční.

Při pohledu na počet výročí vás možná napadne, zda bude prostor i na odborné přednášky. Rozhodli jsme se oslovit kolegy z oborů, s nimiž spolupracujeme nejvíce a pozvali jsme i zahraničního hosta, profesora Dr. Wolfganga Voelckela ze Salzburgu, prezidenta rakouské společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof. Část programu je samozřejmě jako vždy vyhrazena i volným sdělením, tak se těšíme na vaše abstrakta. A zařazujeme i workshopy věnované zase jiným tématům, než v minulých letech, jejich seznam najdete na protější straně.

Doufáme, že vás program zaujme a že se sejdeme v říjnu v Ostravě.

Za vědecký výbor kongresu

MUDr. Jana Šeblová, Ph.D.
Předsedkyně Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP, z.s.


Jako každý rok, tak i letos vás srdečně zvu na kongres Dostálovy dny. Mimo všechna již uvedená výročí vás chci informovat, že Dostálovy dny se v příštím roce nebudou konat a máme tak na dva roky poslední příležitost se na nich setkat. V roce 2019 v obvyklém termínu Dostálových dnů proběhne v Praze Evropský kongres Urgentní medicíny, a proto další Dostálovy dny budou nejdříve v roce 2020. O to víc se těším na setkání s vámi na letošním ročníku plném kulatých výročí.

MUDr. Milan Ticháček
Předseda kongresu

 
  © 2019 SANOPHARM CZ s.r.o. XXV. Dostálovy dny urgentní medicíny, 23. – 25. října 2018, Clarion Congress Hotel Ostrava Úvodní strana   Nahoru