IX. ročník konference
Podzimní setkání gynekologů


Stáhněte si pozvánku ve formátu PDF s dalšími podrobnostmi nebo pro vytištění na vaši nástěnku!

Termín konání

13. - 14. listopadu
2021

Místo konání

Kongresové centrum Hotel Sepetná, Ostravice

Pořadatel

Porodnicko-gynekologické oddělení Městské nemocnice Ostrava

Organizační zajištění

SANOPHARM CZ s.r.o., Martinovská 257/111, 708 00 Ostrava-Plesná

Vzdělávací akce je pořádána v souladu se Stavovským předpisem č. 16 ČLK v rámci celoživotního vzdělávání lékařů a registrována Českou asociací sester. Účastníci obdrží certifikáty - potvrzení o účasti.


Při organizaci akce se řídíme aktuálními hygienickými nařízeními Ministerstva zdravotnictví ČR (dostupnými na adrese covid.gov.cz). V současné době tato nařízení mimo jiné stanovují nošení povinné ochrany dýchacích cest během akce a prokázání bezinfekčnosti účastníků jedním z následujících způsobů:

  • potvrzením o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
  • aplikací očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.
  • doložením negativního RT-PCR testu starého nejvýše 72 hodin,
  • doložením negativního RAT antigenního testu starého nejvýše 24 hodin,
  • doložením negativního výsledku samotestu absolvovaného na místě (pozn. organizátora: Samotesty aktuálně platí pro jednorázový vstup do prostor akce. Na místě bude před registrací výjimečně možné absolvovat RAT antigenní test školenými pracovníky, apelujeme ale na doložení bezinfekčnosti jinými způsoby, které méně zatíží organizaci na místě),
  • potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o podstoupení RAT antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce.
Bez doložení bezinfekčnosti nebude nikdo na jakýkoliv program vpuštěn.

Úvodní slovo

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolte mi, prosím, pozvat Vás na odložený 9. ročník Podzimního setkání gynekologů, který se uskuteční ve dnech 13. - 14. 11. 2021 v Hotelu Sepetná na Ostravici. Doufám, že tentokrát již nedojde k tak dramatickému zhoršení epidemické situace, které by nás přimělo akci opět posunout. Těším se, že se po delší době opět budeme moci setkat při odborných diskusích i společenském programu. Pevně věřím, že se nám i letos podaří přilákat atraktivní a zajímavé přednášející a sestavit poutavý program, kde kromě odborných témat bude i prostor pro zábavnější pohled na svět.

Srdečně zve za organizátory

Marek Ožana


   SANOPHARM CZ s.r.o.

Zajištujeme pořádání odborných seminářů, sympozií, konferencí a kongresů především v oblasti zdravotnictví.

 

  Sdílejte
  Mapa
  Rychlý kontakt
  SANOPHARM CZ s.r.o.

+420 775 578 478

www.sanopharm.cz