IX. ročník konference
Podzimní setkání gynekologů

Odborný program

Program ke stažení ve formátu PDF.

Program

IX. Podzimní setkání gynekologů

Ostravice - hotel Sepetná, 13. - 14. 11. 2021

Sobota 13. 11. 2021

10.00- 11.45 hod.

1. Zahájení konference MUDr. Ožana M. / MN Ostrava / 10 min
2. Zaevidování těhotné ženy k porodu a následná ambulantní péče v porodnici prof. MUDr. Ľubušký M., Ph.D.,MHA / FN Olomouc / 15 min
3. Co nás zajímá o pandemii Covid – otázky a odpovědi doc. MUDr. Maďar R., Ph.D. / LF OU Ostrava 15 min
4. Ultrazvukové nálezy v dutině děložní – indikační kritéria k intervenci / HSK / MUDr. Petra Vinklerová /FN Brno a LF MU / 15 min
5. Nové možnosti v léčbě endometriozy MUDr. Kümmel J., / FN Ostrava / 15 min
6. Vybrané virové infekce u těhotných prof. MUDr. Procházka M., Ph.D. / LF UP Olomouc / 15 min
7. Nesoudíme, pomáháme – Hnutí pro život Trajerová J. / Hnutí pro život / 10 min

Diskuse

12.00 – 13.30 hod. - přestávka třeba na oběd

13.30 – 15.45 hod

8. Doporučení k načasování těhotenství / po ab spont, itp, 2.trim ab, sc atd /- existují ? prof. MUDr. Kacerovský M.,Ph.D . / FN Hradec Králové / 15 min
9. Jsou naše režimová doporučení po gynekologických operacích založena na faktech? prof. MUDr. Krofta L., CSc. /ÚPMD Praha / 15 min
10. Covid 19 a co na to mikrobi? prof. MUDr. Kolář. M., Ph.D. / LF Olomouc/ 15 min
11. Jak hodnotit růst plodu? doc.MUDr. Kacerovská I.,Ph.D. / FN Hradec Králové / 15 min
12. Aniball MNO 2017 - definitivní výsledky MUDr. Fousek K., / MN Ostrava / 20 min
13. Role klinické genetiky v asistované reprodukci MUDr. Jaroš T. / Eurofertil Ostrava/ 10 min

Diskuse

15.45 - 16.30 přestávka na kávu a oživení

16.30 – 18.30 hod.

14. Ženský orgasmus a faktory ovlivoující jeho výskyt Mgr. Krejčová L., Ph.D. / NÚDZ Klecany / 20 min
15. Co to je? MUDr. Ožana M., / MN Ostrava / 15 min
16. Nedostatek testosteronu u mužů středního věku Doc. MUDr. Šrámková T., Ph.D. / LF MU Brno / 20 min
17. Pestrý svět sexuálních odchylek MUDr.Mihula M. / MN Ostrava / 20 min
18. „Štěstí, hledání svatého grálu“ doc. Dr. Phil. PhDr. Janáčková L., CSc. / LF a VFN Praha / 20 min

 

Neděle 14. 11. 2021

9.00 – 11.30 hod.

1. Vyšetření protilátek v těhotenství – jak "neškodit" ale "pomáhat a chránit" prof. MUDr. Ľubušký M., Ph.D.,MHA / FN Olomouc / 15 min
2. Něco z urologie – videoprezentace – LPSK radikální cystectopmie po RT gynekologického tumoru MUDr. Dančík P. / MN Ostrava / 10 min
3. Kristellerova exprese prof. MUDr. Procházka M., Ph.D. / LF UP Olomouc / 15 min
4. Ovlivňuje menstruace výsledek chirurgického výkonu/ v ostatních chir. oborech /? MUDr. Fousek K. / MN Ostrava / 15 min
5. Asistovaná reprodukce – posouvání hranice možností? MUDr. Lachčina R. / Eurofertil Ostrava / 10 min
6. Rozšíření prevence karcinomu děložního čípku RNDr. Uvírová M., Ph.D., / CGB laboratoř a.s. / 10 min
7. Vyšetření prsou - modality, indikace, úhrady MUDr. Ichnovský R., MUDr. Bučková M. / Silesia Medical, Poliklinika FM/ 10 min

Diskuse

   SANOPHARM CZ s.r.o.

Zajištujeme pořádání odborných seminářů, sympozií, konferencí a kongresů především v oblasti zdravotnictví.

 

  Sdílejte
  Mapa
  Rychlý kontakt
  SANOPHARM CZ s.r.o.

+420 775 578 478

www.sanopharm.cz