7. ročník konference Podzimní setkání gynekologů, 10. – 11. 11. 2018, Hotel Sepetná

Úvodní strana   Mapa webu   Napište   Tisk stránky

 

Úvodní slovo

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolte mi, abych Vás po roce co nejsrdečněji pozval na již 7. ročník Podzimního setkání gynekologů. Obrovský zájem o konferenci v loňském roce je pro nás zavazující. Proto se také s velkou pečlivostí snažíme připravit letošní program tak, aby Vás všechny jak odborně upoutal, tak také odborně pobavil. Jsem pevně přesvědčen, že to dokážeme i letos.

Podařilo se nám opět získat příslib aktivní účasti řady předních osobností našeho oboru z celé ČR. Sdělení budou pokrývat problematiku gynekologie i porodnictví, a to jak z pohledu ambulantního, tak nemocničního.

Něco je však přeci jen zcela nového. Všemi přednáškovými bloky se bude linout jako spojující nit téma prezentované vždy alespoň jedním sdělením v každém bloku. A to téma, které skutečně je podstatou našeho oboru, podstatou jak gynekologie, tak porodnictví. Tím tématem je sexuální chování lidí. Takže skrytým motem letošního ročníku je: SEXUALITA JE SKRYTÝM ZÁKLADEM GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ.

Budu rád, když se spolu setkáme 10. - 11. 11. 2018 na Ostravici.

MUDr. Marek Ožana
primář Por.gyn.odd. MN Ostrava

 
  © 2019 SANOPHARM CZ s.r.o. 7. ročník konference Podzimní setkání gynekologů, Hotel Sepetná, Ostravice Úvodní strana   Nahoru