XIV. KONGRES
KARDIOLOGICKÝCH SESTER V OSTRAVĚ

Registrační poplatek

platba do 31.8.2021 platba po 31.8.2021
Sestry platba převodem 200 Kč 300 Kč
Aktivní účast 0 Kč 0 Kč
Sestry FN Ostrava 0 Kč 0 Kč
Studenti LF 5. a 6. ročník 0 Kč 0 Kč

V registračním poplatku jsou zahrnuty

 • Vstup do přednáškových místností a na výstavu firem
 • Kongresové materiály
 • Potvrzení o účasti
 • Občerstvení v průběhu kongresu

Registrační formulář – odesílají všichni aktivní i pasivní účastníci

Po vyplnění a odeslání online přihlášky je automaticky vystaveno potvrzení o registraci s přiděleným variabilním symbolem, pod kterým je účastník evidován. Podmínkou je správně uvedený mailový kontakt.


Způsob úhrady registračního poplatku

Platba převodem na účet

 • Majitel účtu: SANOPHARM CZ s.r.o.
 • Jméno banky: UniCredit Bank Ostrava
 • Adresa banky: Hlavní třída 562/85, 708 00 Ostrava-Poruba
 • č. ú.: 1002056213/2700
 • IBAN: CZ51 2700 0000 0010 0205 6213
 • SWIFT: BACX CZPP
 • Variabilní symbol: číslo uvedené v  emailu potvrzujícím online přihlášení

Po připsání poplatku na účet vystaví organizátor daňový doklad o platbě, který zašle na kontaktní adresu plátce.

Platba na fakturu

Na registrační poplatek je možné vystavit fakturu předem, v přihlášce stačí v poznámce uvést fakturační údaje plátce a požadavek na vystavení faktury

Platba na místě

V hotovosti nebo platební kartou.

Zrušení registrace a storno poplatek

Pokud účastník písemně zruší svou účast nejpozději do 31.8.2021, vrátí organizátor uhrazenou částku bez storno poplatku. Po tomto datu činí storno poplatek 100% registračního poplatku.

Registrační poplatek se platí i v případě konání akce online formou.


   SANOPHARM CZ s.r.o.

Zajištujeme pořádání odborných seminářů, sympozií, konferencí a kongresů především v oblasti zdravotnictví.

 

  Sdílejte
  Mapa
  Rychlý kontakt
  SANOPHARM CZ s.r.o.

+420 775 578 478

  www.sanopharm.cz