XIV. KONGRES
KARDIOLOGICKÝCH SESTER V OSTRAVĚ

Odborný program

Odborný program akce ke stažení ve formátu PDF.

Registrace 7,30 - 9,00
Zahájení     9,00


BLOK I  9,00 – 10,30

předsednictvo: L.Klemsová, A. Polanská, J.Haluzíková, D. Hetclová

Kvalita života rodinných příslušníků pečující o nemocné s chronickým srdečním selháním v terminálním stadiu

Jana Haluzíková, Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav ošetřovatelství (15min.)

Nutriční stav seniorů s ischemickou chorobou srdeční

K. Bobčíková, H.Lukšová Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita Kardiovaskulární oddělení, Fakultní nemocnice Ostrava (15min.)

Telemedicína - pomocník na JIP v čase Covidu

Dagmar Hetclová, Ing. Eva Součková Interní a kardiologická klinika FN Olomouc (15min.)

Bezpečí pacientů hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče

M. Mazur, Kardiovaskulární oddělení FN Ostrava (15min.)

Léčba hyperlipidémie v ambulantní praxi

L. Klemsová, Š. Kolářová, Kardiovaskulární oddělení FN Ostrava (15min.)

Přenos z katerizačního sálu


BLOK II 10,45 – 12,30

předsednictvo: P.Gombalová, B. Břegová, I. Constantine

Ošetřovatelská péče na kardiochirurgické JIP – kazuistika

N. Vítková, Kardiochirurgické centrum FN Ostrava (15MIN.)

Rehabilitace po kardiochirurgické operaci

B. Cichý, L. Fráňová, Kardiochirurgické centrum FN Ostrava (15min.)

Zkušenosti s rozvojem PICC TÝMU v rijádu, Saudské Arábii a ve FN ostrava,ČR

Iveta.Constantine, Cévní tým FN Ostrava (15min.)

Extrakorporalní odstranění oxidu uhličitého (ECCO2R) u pacientů v intenzivní péči

Hana Zajíčková, Bohdana Břegová, Interní klinikaFN Ostrava  (15min.)  

Domácí hemodialýza v praxi

Monika Kupcová,Interní klinika FN Ostrava (15min.)  

Jaterní cirhóza- kazuistika

Andrea Jašková, Adéla Kiršnerová, Interní klinika FN Ostrava (15min.)

Přenos z katerizačního sálu

Přestávka na oběd 12,30- 13,30


BLOK III 13,30 - 15,00

předsednictvo: P. Mokrušová, J. Doležel, E. Zvolánková

TAVI-PCI-co vše se může stát

R. Madry, L.Klemsová, Kardiovaskulární oddělení FN Ostrava (15min.)

Rozdílný přístup, stejný cíl v katetrizační léčbě aortální stenosy

V. Funioková, J. Dudíková, Kardiovaskulární oddělení FN Ostrava (15min.)

Vliv tejpování na střevní peristaltiku

A.Zezulková, V.Zdráhalová, Interní a kardiologická klinika FN Olomouc (10min.)

"I pod svícnem bývá tma" - defekt síňového septa - kazuistika

V. Elišerová, L. Pšenicová, Kardiovaskulární oddělení FN Ostrava (15min.)

Klíčové kompetence sester v oblasti praxe založené na důkazech: konsenzus odborníků na základě literárního přehledu a techniky delphi

Doležel Jakub, Zeleníková Renáta, Jarošová Darja, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Česká republika  (15min.)

Přenos z katerizačního sálu

Zakončení kongresu 15,00


   SANOPHARM CZ s.r.o.

Zajištujeme pořádání odborných seminářů, sympozií, konferencí a kongresů především v oblasti zdravotnictví.

 

  Sdílejte
  Mapa
  Rychlý kontakt
  SANOPHARM CZ s.r.o.

+420 775 578 478

  www.sanopharm.cz