X. Plzeňské dny
urgentní medicíny


Stáhněte si pozvánku ve formátu PDF s dalšími podrobnostmi nebo pro vytištění na vaši nástěnku!

Termín konání

24. – 25. února
2022

Místo konání

Parkhotel Congress Center, Plzeň
U Borského Parku 31

Pořadatel

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

Organizační zajištění

SANOPHARM CZ s.r.o., Martinovská 257/111, 708 00 Ostrava-Plesná

Při organizaci akce se budeme řídit aktuálními hygienickými nařízeními Ministerstva zdravotnictví ČR.
Bez splnění těchto požadavků nebude nikdo na jakýkoliv program vpuštěn.

Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Velmi rádi bychom vás uvítali na již jubilejním 10. ročníku odborné konference Plzeňské dny urgentní medicíny. Tento ročník měl proběhnout již před rokem, do příprav však bohužel zasáhla „vyšší moc“ v podobě malého RNA koronaviru a byli jsme nuceni konferenci odložit.

Všichni doufáme, že 24. a 25. února 2022 se nám podaří osobně přivítat účastníky na tradičním místě konání PDUM v Congress Center Park hotelu v Plzni.

Jsme potěšeni a je nám ctí, že záštitu nad celou odbornou konferencí převzala hejtmanka Plzeňského kraje, paní doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.

Tak na shledanou v únoru, tentokrát to již musí klapnout!


MUDr. Ivo Prcín
prim. Jana Vidunová, MBA., LL.M.

Vzdělávací akce je pořádána v souladu se Stavovským předpisem č. 16 ČLK v rámci celoživotního vzdělávání lékařů a registrována Českou asociací sester. Účastníci obdrží certifikáty - potvrzení o účasti.


   SANOPHARM CZ s.r.o.

Zajištujeme pořádání odborných seminářů, sympozií, konferencí a kongresů především v oblasti zdravotnictví.

 

  Sdílejte
  Mapa
  Rychlý kontakt
  SANOPHARM CZ s.r.o.

+420 775 578 478

www.sanopharm.cz